Grossererens Kontor v. Kjær & Sommerfeldt

Tappekælderen v. Kjær & Sommerfeldt

Under Mønten v. Kjær & Sommerfeldt

Telegrafen v. Kjær & Sommerfeldt